top of page

Circus Mini

Circus Mini Peuters: 2-4 jaar

Elke vrijdag 11.00-12.00 uur

€ 5,00 per keer

Voor de allerjongsten is het spannend, enerverend en leerzaam om in een grote zaal met alle ruimte

de grenzen van het kleine lichaam op te zoeken. Hoe kan ik onder iets door kruipen? Springen?

Hangen? Balanceren? Rennen? Hoe gooi ik een bal over? Hoe beweeg ik als een tijger, leguaan of

kikker? Op een speelse manier worden kinderen in contact gesteld met beweging en hun lichaam,

waardoor ze zichzelf leren kennen, zelfvertrouwen ontwikkelen en aan hun motorische en sociale

vaardigheden werken. We focussen op een intercultureel publiek, zodat peuters en hun ouders vanaf

jongs af aan in contact worden gesteld met andere leefwerelden en lichamen. Het aanbieden van

activiteiten voor ouders die geen kinderopvang kunnen betalen is ook een grote toegevoegde

waarde. Ze komen buiten, verbinden zich met elkaar en zijn een actief onderdeel van de wijk. Dit

past ook bij het inherent sociale karakter van CLA.

 

Circus Mini Kleuters: 4-6 jaar

Elke vrijdag 14.30-16.00 uur

€ 5,00 per keer

Na Circus Mini Peuters voor de allerkleinsten kunnen de kinderen doorstromen naar Circus Mini Kleuters, van 4-6 jaar. Dit is zowel een naschoolse activiteit, als een les waar je gewoon kan binnenlopen. Zo kunnen kinderen van verschillende sociale achtergronden, omgevingen en scholen verder met samen spelen, bewegen en leren. Naast de voortdurende ontdekking van beweging, hoe

ze zich daarbij voelen en hoe ze samen werken met andere kinderen, zullen de kinderen in deze

lessen ook worden geintroduceerd met de verschillende circusdisciplines: lucht-, grond- en partneracrobatiek, jongleren, eenwielers, steltlopen en hoelahoop. Er wordt hier nu ook voor het

eerst het show element toegevoegd; de kinderen zullen aan het einde van de les laten zien wat ze hebben geleerd. Zo leren ze anderen te bewonderen en zelf bewonderd te worden. Deze circuslessen sluiten aan op de circusinloop, waar ze welkom zijn vanaf 6 jaar.

bottom of page