top of page

NIEUWKOMERS

Elke dinsdag 15.00-17.00 uur

Ons sociale circus is er voor alle mensen die onze stad rijk is. Met name richten we ons op Amsterdammers uit Nieuw-West, waarvoor ons aanbod extra hard nodig is. Een groep die de afgelopen jaren is gegroeid en blijft groeien zijn Nieuwkomers. Alleen al 21.200 mensen ontvingen in het afgelopen jaar een verblijfsvergunning. Juist ondersteuning voor nieuwkomers is onmisbaar in onze stad. We richten ons met name richten op de kwetsbare groep: asielzoekers, ongedocumenteerden, statushouders, die hun weg moeten leren vinden in Amsterdam, met extra aandacht kinderen en jongeren voor wie opgroeien in twee verschillende culturen problemen oplevert. We zijn net begonnen met samenwerken met een AZC in de wijk.

bottom of page